Welkom bij de Ardas

Privacy verklaring


Ardas behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit voor de levering van onze diensten noodzakelijk is of indien Ardas hier wettelijk toe verplicht is. De Wet bescherming persoonsgegevens helpt de privacy van burgers te beschermen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de overheid.

Indien u persoonsgegevens aan Ardas verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail of webformulieren, dan worden deze gegevens gebruikt indien deze nodig zijn om de door u gevraagde informatie/producten aan u te verstrekken.

Wij maken gebruik van een statistisch programma dat zaken zoals het aantal malen dat onze site wordt bezocht, datum en tijdstip waarop onze site is bezocht, het land waarvandaan onze website wordt bezocht, de gebruikte brower en operating system etc. registreert. Op onze website maken wij geen gebruik van cookies.


disclaimer · © Ardas 1991-2022 · privacy verklaring