Welkom bij de Ardas

Disclaimer


Aan aanbiedingen en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, deze zijn geheel vrijblijvend en dienen als uitnodiging voor verdere informatieverstrekking. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Foto's worden in verband met privacy van onze opdrachtgevers niet alle op het Internet geplaatst; interieurfoto's, evenals bouwtekeningen worden op verzoek getoond op ons kantoor.

Wij kunnen eventueel gegevens vastleggen in een bestand, om het gebruik van de website te bevorderen. Wij zouden deze gegevens kunnen gebruiken om de bezoekers van de website, nadat wij hun toestemming hiervoor te hebben gekregen, vrijblijvend op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend.


disclaimer · © Ardas 1991-2022 · privacy verklaring